Son Yazılar

1 sene önce

Megara-Elis-Kirene Okulu ve Kinik Okul

MEGARA OKULU Sokrates’in öğrencisi olan Megara’lı Euklides (M.Ö 430-360) tarafından kurulan Megara Okulu düşüncelerinin temelinde…

2 sene önce

Antik Yunan’da Sofistler

Bugüne kadar gelen süreçte halkın sayıca önemli bir kesimi filozofları anlamakta zorluk çekiyordu. Arkhe’ler, Apeiron’lar,…