Anaksimenes

Milet’li filozofların sonuncusu olan Anaksimenes Thales’in öğrencilerinden biriydi. Miletli diğer filozoflar gibi bir doğa filozofuydu bu kategoride Anaksimenes ile ilgili herşeyi bulacaksınız.

3 sene önce

Bilim ve Felsefenin Başlangcı-İlk Çağ Felsefesi Milet Okulu (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes)

Felsefe sözcüğü Arapça “Felasife” sözcüğünden gelir. Araplarda bu sözcüğü yunanca philo (sevgi) sophia (bilgelik) yani bilgelik sevgisi anlamına gelen philosophia’dan...