1. Anasayfa
 2. Herakleitos

Heraklitos Fragmanlar Kitabı

Herakleitos'un günümüze ulaşmış 133 fragmanı, tüm sözleri, şiirsel diliyle sizlerle buluşuyor.

Heraklitos Fragmanlar Kitabı

HERAKLEİTOS
“Fragmanlar”

1

Her zaman var olsa da Logos
insanlar kavrayamıyorlar onu
duymadan önce de
bir kez duyduktan sonra da

Her şey bu Logos’a göre
olup bitse de
insanlar
hiçbir şey yaşamamış gibiler

Benim
her şeyi
doğasına göre ayırarak
ve nasıl olduğunu göstererek
açıkladığım
sözler
işlerde bile

Ötekilerse
bilmiyorlar yaptıklarını uyanıkken
Uykudayken yaptıklarını
unuttukları gibi

2

Demek
izlemeli
ortak olanı
Ortak olsa da Logos
çoğunluk yaşar
kendine özgü
düşüncesi varmış gibi

3

Beni değil
Logos’u dinlemek
bilgelik

Uyuşmak
her şeyin
Bir olduğunda

4

Bu dünya düzeni ki
rastgele süprüntülerden bir yığın

5

Belirli bir düzen
belli bir zaman var
değişmesi için dünya düzeninin
uyarak
yazgılı-zorun’a

6

Dama oynayan
bir çocuktur zaman

Krallık çocukta!

7

Karşıtımız iyi bize

8

Bilmezler ki
nasıl uyuşur karşıtlar

Uyumu
karşıt
gerilimlerin

Yay ile lir gibi

9

Bütündür karşıtlar
bütün değil

Birbirlerini
çekip
iterek

Uyumludur
uyumsuz

Bir
her şeyden
doğar

Her şey
Bir’den

10

Çırpıcı tarağında
düz yol
kırık yol
bir
aynı

11

Yukarı
aşağı
yol

bir
aynı

12

Çemberde
baş
son
bir

13

Deniz
en arı
en katışık su

Balıklar içebilir
iyi onlara

İnsanlar içemez
ölümcül

14

Aynı şey içimizde
diri ile ölü
uyanık ile uyur
genç ile yaşlı
Biri olur öbürü
öbürü biri

15

Ölümlüler ölümsüz
ölümsüzler ölümlü

Biri öbürünün
ölümünü yaşar
yaşamını ölür

16

Soğuk ısınır
sıcak soğur

Islak kurur
kuru ıslanır

17

İyi
kötü
bir
aynı

Kesip
biçen
dağlayan
acı veren
hekimler

Bir de ücret isterler
bunun için

18

 İyi değil
insanın
her istediğini
elde etmesi

Sayrılık
sağlığı hoş kılan

İyiliği
kötülük

Bolluğu
açlık

Dinlenmeyi
yorgunluk

19

Yay’ın ismi: yaşam
İşi: Ölüm

20

Savaştır
her şeyin babası
kralı

Kimini tanrı kıldı
kimini insan

Kimini köle
kimini özgür

21

Bilin ki
her şeyde ortak savaş

Çekişmedir adalet

Çekişerek
var olup
yok olur
her şey

22

Bütün bunlar olmasaydı
kimse bilmeyecekti
adalet sözünü

23

Yasa:
boyun eğmek
Bir’in
sözüne

24

Gizli uyum
güçlü
açıktan

25

Doğa gizlenmeyi sever

26

Beklemeyi
beklemezsen
bulamazsın

Öylesine bulunmaz

27

Yeni
yepyeni
sular akar
aynı ırmağa
girenlerin üstünden

(O ırmak ki)
dağıtır
toplar
birikir
akar
yaklaşır
uzaklaşır

28

Aynı ırmağa
girdiğimizde
girmeyiz

Biziz
değiliz

29

İki kez
giremezsin
aynı ırmağa

30

Her şey
ateşle değişilir

Ateş her şeyle

Altın malla
mal altınla
nasıl değişilirse

31

Ateş
gereksinim:
doyum

32

Ateş havanın
ölümünü yaşar
hava ateşin
su toprağın
toprak suyun

33

Ateş gelecek

Her şeyi yargılayıp
ele geçirecek

34

Yıldırımdır
her şeyi
yöneten

35

Bu dünya ki
her şey için aynı

Ne tanrı yapısı
ne kul

Hep var idi
var
var olacak:

Bir ölümsüz ateş ki
ölçüyle alevlenip
ölçüyle sönen

36

Söndürmeli ölçüsüzlüğü
büyük yangınlardan çok

37

Ateş dönüşümleri:

İlkin deniz

Deniz ki
yarısı toprak
yarısı yakıcı

Toprak ki
dağılır
deniz olur

Ölçülür
toprak olmadan
önceki oranla

38

Büyük yıl:

Kışı dev tufan
yazı dünya yangını

Bir, alevler kaplar dünyayı
bir, sular basar

10 800 yıldır bu süre

39

Nasıl saklansın insan
hiç batmayandan?

40

Güneş söner yaşlanınca
ama yeniden tutuşur

41

Güneş
insan ayağı
kadar

42

Her şeyi doğuran mevsimleri
değişimleri belirleyen güneş:

Denetçisi
bekçisi
dönemlerin

43

Ölçülerini aşamaz güneş

Yoksa Erinys’ler
Dike’nin yardımcıları
bulup çıkarırlar onu

44

Ayı:

Doğuyla Batı’nın sınırı

Karşısında Ayı’nın
parlak Zeus’un sınırı

45

Güneş olmasaydı
bir yıldız gecesi olurdu

46

Güneş her gün yeni

47

Öteki günler gibidir
bir gün

48

Bütün insanlara özgüdür
kendini bilmek
doğru düşünmek

49

En büyük üstünlük
bilgeliktir
doğru düşünmek

Doğru eyleyip
doğru söylemek
Doğasına göre
kavrayıp her şeyi

50

Dinlediklerimden
biri yok ki
anlamış olsun:

Bilgelik
ayrı düşmektir
her şeyden

51

Bilgelik bir

Bilmek
her şeyin
her şeyle
yönetildiği
düşünceyi

52

…(bilge kişi) tanınmaz
inanca açlığından insanların

53

Aptal her sözde telaşlanır

54

Bilgeliği seven
çok şey bilmeli gerçekte

55

Bir’dir bilge

İstemez
Zeus denmesini kendine

İster

Bilgeliği seven
çok şey bilmeli gerçekte

56

Bilgelik
insana değil
Tanrı’ya özgü

57

Düşünce herkeste ortak

58

Ruhlar koklar Hades’te

59

Bir logos var ruhta
kendini çoğaltan

60

Ruh ki
bir soluk veriştir
kavrayan

Gövdeden ayrı
sürekli akan

61

Su olmak
ruha ölüm

Suya toprak

Oysa
topraktan
gelir su

Ruh sudan

62

Orada
burada
yortarak
bulamazsın
ruhun sınırlarını

Öylesine derinde

63

Zevk verir
ruhlara nemlenmek

64

Gösterir yolu
tüyü bitmemiş çocuk
sürçek sarhoşa
bastığı yeri bilmeyen
nemli ruhuyla

65

Kuru ruh
en bilge
en iyi

66

Savaşta ölen ruhlar
çok daha temizdir
salgında ölenlerden

67

Ağının ortasında oturan örümcek
sineğin takıldığını görür görmez
nasıl ona doğru koşarsa
ipliğin kopmasından acı duyarcasına

İnsan ruhu da
gövdesinin bir yanı yaralanınca
hızla gider oraya
sımsıkı
ölçüyle
bağlandığı
gövdenin
yaralanmasına dayanamazcasına

68

Çetindir
yüreğin arzusuyla
savaşmak

İstediğini
ruhun pahasına
satın alır

69

Uyanıkken gördüğümüz her şey: ölüm
uyurken gördüğümüz: uyku

70

Uyuyanlar da çalışır
dünya işinde

71

İnsan
bir ışık
yakar kendine
geceleyin
gözünün feri gidince

Yaşarken
ölüye dokunur uykuda

Uyanıkken uyuyana

72

Uyanıkların
bir tek
ortak dünyası var

Uyuduğunda
herkes
kendi dünyasına döner

73

…uyanırlar
ve uyanık bekçileri olurlar
dirilerle ölülerin

74

Boşuna arıtıyorlar üstlerindeki kanı
yıkanarak kanda

Çamura batmışın
yıkanması gibi çamurda

Gören
deli der böylesine

Bir de
yakarıyorlar şu yontulara
konuşuyormuş gibi evlerle

Bilmeden tanrı nedir
kahraman nedir

75

Dionysos için
geçmeseydi bu alay
söylenmeseydi
ut yerleri için
bu ilahiler
yaptıkları
utanç verici olurdu

Uğruna çılgına döndükleri
bağbozumu şenliklerinde
Dionysos’la birdir oysa Hades

76

Gece gezginleri
büyücüler
Bacchus rahipleri
şarap fıçısı rahibeleri
gizli ayin tacirleri

77

Sevinçsiz, süssüz, kokusuz
şeyler söylüyor
kudurmuş ağzıyla Sibylla

Bin yıl öteden geliyor
Tanrı’nın konuştuğu sesi

78

Kutsal değil
insanlar arasında yapılan
gizem törenleri

79

Bilicisi Delphoi’deki Tanrı
ne söyler
ne de gizler meramını

Gösterir

80

Adam
çocuktur
Tanrı’nın gözüne

Çocuk nasılsa
adamın

81

Tanrılar
insanlar
baş üstünde tutarlar
kılıçtan geçenleri

82

Tanrı:
gün gece
savaş barış
tokluk açlık

Girer türlü biçime

Nasıl anılırsa ateş
tütsülük baharların kokusuyla

83

Tanrıya
her şey
güzel
iyi
haklı

İnsana
kimi haklı
kimi haksız

84

Bilgelerin bilgesi
maymundur
Tanrının yanında

En güzel maymun
nasıl çirkinse
insanın yanında

85

Bundan böyle uymaz
şairlerle öykücüleri
meçhul konularda
tanıklığa çağırmak

Çoğu kez
yaptığı gibi atalarımızın
güvenilmez yetkilileri
mahkemeye getirmek

86

İnsanlar unutuyorlar
yolun götürdüğü yeri

Ve yabancılar
en sürekli ilişkilerine

Ve garip geliyor onlara
her gün karşılaştıkları şeyler

Eyleyip söylememeli
uyuyanlar gibi

87

Çocuk oyunudur insanların görüşleri

88

Yakasına yapışacak adalet
yalan düzenlerin
yalancı tanıkların

89

Dinlememeli

Çocukların
ana babayı
dinlediği gibi

90

Hangi düşünceleri
hangi bilgelikleri?
Peşine düşüp şairlerin
çoğunluğu öğretmen belliyorlar
bilmeden
kötünün çok
iyinin az olduğunu.

En iyisi
her şeye yeğ tutuyor
bir şeyi:
ölümsüz ün
ölümlüler arasında.

Çoğunluksa
sürü gibi besleniyor
tıka basa

91

Çoğunluk
kavramaz
karşılaştığı şeyleri

Ne de anlar
öğretildiği zaman

Ama öyle görünür

92

Ne dinlemeyi
bilirler
ne konuşmayı

93

Aptallar
sağır gibidir
dinlerken

Varlığıyla
yokluğu bir
dedikleri

94

Yaşamak isterler doğduklarında
yazgılarıyla karşılaşmak
ve çocuklar bırakırlar arkalarında
yazgılarıyla karşılaşacak

95

En saygınlarının
bilip
savunduğu
hayaller yalnızca

96

Hep zengin kalasınız
ey Ephesoslular
belli olsun diye kötülüğünüz

97

Ephesoslular
iyi ederler
kendilerini assalar
Bırakıp kenti
yeniyetmelere
o koskoca adamlar

Attılar çünkü Hermodoros’u
en iyi insanı aralarından
dediler:
en iyiyi istemiyoruz aramızda
varsa böyle biri
gitsin başka yere
başkalarının yanına

98

Akılla konuşanlar
güvenmeli
her şey de ortak olana
bir kent
nasıl güvenirse
yasalarına
daha da büyük
bir güvençle

Tüm yasaları
çünkü insanoğlunun
beslenir
bir tek
tanrısal yasayla

İstediğince güçlüdür çünkü o

Her şeye yetip artar

99

Gökbilimle uğraştı Thales

100

Kimi günleri iyi
kimi günleri kötü
sayıyordu Hesiodos

Bilmiyordu çünkü
her gün
bir
aynı

101

Mnesarkhos oğlu Pythagoras
herkesten çok sorgulayıp durdu
ve bu yazıları seçip ayırdı

Ona göre
kendi bilgeliği
çok şey bilen
bir muzırın sanatıydı

102

Düzenbazların şahıydı Pythagoras

103

Çok bilmek
öğretmez akıllı olmayı

Öğretse
Hesiodos’la Pythagoras’a öğretirdi,
bir de Ksenophanes’le Hekataios’a

104

Çocuğun öğretmeni Hesiodos.

Her şeyi bildiğini sanır herkes.

Günü geceyi bilmeyen biri

Oysa birdir ikisi

105

Priene’de yaşadı
Teutamas oğlu Bias

O ki
herkesten akıllıydı

106

Bilgeler bilgesi Homeros gibi
Yunanlılar arasında

Yanıldı insanlar
görünür nesneleri tanımada.

Yanıltmıştı çünkü onu
bitlerini kıran çocuklar:

Görüp tuttuğumuzu bırakırız
görmeyip tutamadığımızı götürürüz
derken

107

Yanılıyordu Homeros derken:
Şu çekişme ortadan kalksa
tanrılar, insanlar arasında

Uyum olmazdı müzikte
yüksek ile alçak olmasa

Canlılar olmazdı
dişi ile erkek olmasa

108

Yarışmalardan çıkarıp
kırbaçlamalı Homeros’u
Arkhilokhos’u da öyle

109

Gök bilimciydi Thales

110

Yeğdir bana
görülen
işitilen
algılanan

111

Gözler
kulaklar
kötü tanıktır
insanlara
Ruhları
anlamasa
dillerinden

112

Gözler
daha şaşmaz tanıklardır
kulaklardan

113

Her şey
dumana
dönüşseydi

Burun delikleri
ayırırdı onları

114

Işık gibi
yanıp söner
insan geceleyin

115

Bezginlik verir
aynı efendilere çalışmak
onlarca yönetilmek

116

Değişerek dinlenir

117

Altın arayanlar
çok kazıp
az bulurlar

118

Eşek
samanı
altına yeğler

119

Mutlu olur
yemek için
acı burçak
bulan öküzler

120

Domuz çamurla yıkanır
kümes hayvanı toz toprakla

121

…haz duymak batakta

122

Her hayvan
sopayla sürülür
otlağa

123

Köpekler
tanımadıklarına
havlarlar

124

Tezekten çok
cesetlere yaraşır
def edilmek

125

Bir erkek
otuzunda
büyükbaba olabilir

126

En iyi bir
on bin bana

127

En iyisi
gizlemek deliliği

Zordur ama gevşeyince
kadehlerden sonra

128

Güvenilmezlik
kaçar gözden

129

Rastgele varsayma
büyük şeyler üstüne

130

Karakter
insanın
kaderidir

131

Kendimi aradım

132

Öldüklerinde
ne bekledikleri
ne düşündükleri
şeyler bekler insanları

133

Kyrkeon bile ayrışır
karıştırılmazsa

Herakleitos ile ilgili kapsamlı bilgi edinmek için aşağıdaki yazıları da okumanızı tavsiye ederiz.

thumbnail
Önerilen Yazı
Herakleitos’un Hayatı-Diyalektiğin Babası

thumbnail
Önerilen Yazı
Heraklitos’un Bilgi Anlayışı ve Eleştirisi-Nasıl Filozof Olunur?

thumbnail
Önerilen Yazı
Heraklitos’ta Evren ve Logos-Ruh Arkhe Ateş Açılımları

thumbnail
Önerilen Yazı
Heraklitos’un Ahlak ve Erdem Anlayışı

 • 7
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
Paylaş