Elealı Zenon

Parmenides’in öğrencisi olan Monizm temelinde yürüyen filozoflardan biri olan Elealı Zenon, Elea okulunun en önemli temsilcilerindendir.