Parmenides

Monizm felsefesinin büyük beyni olan Parmenides düşündüğü her şeyin varolduğuna inanıyordu bu büyük filozofun varlığını ve kendi içinde varlığını detaylarıyla ele alacağız.