Helenistik Dönem Filozofları

Felsefe etkisinin Antik Yunan’dan Roma’ya geçtiği Helenistik Dönem filozofları ve onların çok özel hayatları, yapıtlarını inceliyoruz. Felsefe, geri dönülemez biçimde Dünya’ya yayılıyor şimdi!