‘Şey’ler

Entelektüel açıdan tarihin içerisinde saklı kalmış, üzerinde yeterince düşünülmemiş ya da yanlış/eksik düşünülmüş konuları işliyoruz. Felsefe ve Bilim’in ışığında Tarihi sil baştan yeniden yazıyoruz.