Anaksimandros

Antik Çağ’da eserlerini ilk defa kaleme alan Thales’in öğrencisi bir başka dahi Anaksimandros sizlerle. Dehşet verici mantık yürütmeleriyle bilinen Milet Filozofu.

Anaksimandros

Bilim ve Felsefenin Başlangcı-İlk Çağ Felsefesi Milet Okulu (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes)

3 Mar, 2019 6051
_zg_n_m

Felsefe sözcüğü Arapça “Felasife” sözcüğünden gelir. Araplarda bu sözcüğü yunanca philo (sevgi) sophia (bilgelik) yani bilgelik sevgisi anlamına gelen philosophia’dan uyarlamışlardır. Felsefe terimi ilk...