Epiküros

Felsefi düşünce biçimiyle hem yaşadığı dönemde hem de günümüzde insanları etkileme devam eden acı ve Epicurus felsefesi üzerine yazılar…