Aristoteles

Tarihin yetiştirdiği en büyük filozoflardan biri olan Mantık sisteminin kurucusu Aristoteles çağları aşan dehası ve günümüze kadar gelen düşünme biçimiyle felsefe ve felsefecinin düşünce biçiminde çok özel bir yere sahiptir.