Felsefe

Felsefe’nin, insanlık tarihinden beri varoluşu ve günümüze kadar gelen müthiş etkileri ve felsefe yapmak ve felsefe ile yaşamak. İnsana dair her şey, felsefe ve felsefe’nin tüm tarihi ve geleceği üzerine yorulan kafalar.

3 sene önce

Mantığın İlkeleri (Özdeşlik-Çelişmezlik-Üçüncü Halin İmkansızlığı-Yeterli Neden)

“Mantık, doğru düşüncenin bilimidir” O halde doğru düşünce nedir? Doğru düşündüğümüzü nereden bilebiliriz? Doğru Düşünce, akıl ve mantık ilkelerine uygun...

3 sene önce

Mantık Safsataları (Mantık Hataları-Ad Hominem)

Safsata; Hatalı akıl yürütmeler ya da akıl yürütmede yapılan yanlışlar demektir. Safsatalar ilk bakışta ikna edici görünebilirler ancak doğru irdelediğinizde...

3 sene önce

Bilginin Kaynağı (Rasyonalizm-Ampirizm-Sentezci Yaklaşım-Entüisyonizm)

RASYONALİZM (AKILCILIK) (USÇULUK) (a priori ve Tümdengelimsel) Akılcılık bilginin tek sınama ölçütü tek kaynağı akıldır der. Bir başka ifadeyle aklın...

3 sene önce

Bilginin Doğası (A priori-A posteriori)

A PRİORİ (ÖNCEL BİLGİ) A priori bilgi deneyimlenmemiş bilgi demektir. Deneyden önce deneyden bağımsız anlamlarına gelen bir felsefi terimdir. Zihinsel...

3 sene önce

Akıl Yürütme Yöntemleri (Tümdengelim, Tümevarım, Analoji, Heptengitmeli)

TÜMDENGELİM AKIL YÜRÜTME (DEDÜKSİYON-DEDÜKTİF AKIL YÜRÜTME) Bir şeyin doğruluğunu başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürerek akıl yürütmektir....