Felsefe

Felsefe’nin, insanlık tarihinden beri varoluşu ve günümüze kadar gelen müthiş etkileri ve felsefe yapmak ve felsefe ile yaşamak. İnsana dair her şey, felsefe ve felsefe’nin tüm tarihi ve geleceği üzerine yorulan kafalar.

Felsefe

Mantığın İlkeleri (Özdeşlik-Çelişmezlik-Üçüncü Halin İmkansızlığı-Yeterli Neden)

4 Oca, 2019 17655
_zg_n_m

“Mantık, doğru düşüncenin bilimidir” O halde doğru düşünce nedir? Doğru düşündüğümüzü nereden bilebiliriz? Doğru Düşünce, akıl ve mantık ilkelerine uygun olan düşünme tarzıdır. Doğru...

Felsefe

Mantık Safsataları (Mantık Hataları-Ad Hominem)

30 Kas, 2018 12466
_zg_n_m

Safsata; Hatalı akıl yürütmeler ya da akıl yürütmede yapılan yanlışlar demektir. Safsatalar ilk bakışta ikna edici görünebilirler ancak doğru irdelediğinizde sahteliği gözüken mantık çıkarımlarıdır....

Felsefe

Bilginin Kaynağı (Rasyonalizm-Ampirizm-Sentezci Yaklaşım-Entüisyonizm)

19 Kas, 2018 12561
_zg_n_m

RASYONALİZM (AKILCILIK) (USÇULUK) (a priori ve Tümdengelimsel) Akılcılık bilginin tek sınama ölçütü tek kaynağı akıldır der. Bir başka ifadeyle aklın kutsanmasıdır. Rasyonalizmin felsefede bir...

Felsefe

Bilginin Doğası (A priori-A posteriori)

8 Kas, 2018 11115
_zg_n_m

A PRİORİ (ÖNCEL BİLGİ) A priori bilgi deneyimlenmemiş bilgi demektir. Deneyden önce deneyden bağımsız anlamlarına gelen bir felsefi terimdir. Zihinsel süreçlerimize ait deneylerdir. A...

Felsefe

Akıl Yürütme Yöntemleri (Tümdengelim, Tümevarım, Analoji, Heptengitmeli)

28 Eki, 2018 87356
_zg_n_m

TÜMDENGELİM AKIL YÜRÜTME (DEDÜKSİYON-DEDÜKTİF AKIL YÜRÜTME) Bir şeyin doğruluğunu başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürerek akıl yürütmektir. Tümdengelim akıl yürütmelerde genel...