Teoloji

Dünden bugüne teoloji ve dinler üzerine söylenmiş söylenmekte olan ve söylenecek tüm bilgileri derleyip toplamayı amaçlayan kategori. Dinlerin ortaya çıkışı, yükselişi, bitişi ve insanlık karşısında dinlerin tutum ve durumları.

2 sene önce

Homeros&Hesiodos ve Antropomorfizm

HOMEROS Homeros’un dünyasında toplumsal hayat hiyerarşik bir yapı ile kurulur. Toplum yöneticileri soylu ailelerden gelir ve zaten onların soyları da...

2 sene önce

Yunan Mitolojisi ve Felsefeyi Doğuran Olaylar

Her toplum doğayı, insanı, dini ve tanrısal konuları, öteki dünyayı ve yaşanılan hayatı anlamlandırmak ister. Antik Yunan dünyasında felsefeden önce...