1. Anasayfa
 2. 'Şey'ler

Uzaylılarla İlgili Bilimsel Teoriler ve Felsefe

Uzaylılarla İlgili Bilimsel Teoriler ve Felsefe

FERMİ PARADOKSU

BÜYÜK SESSİZLİK

Samanyolu Galaksisi: 250 Milyar Yıldız
Evren: 70 Trilyon Yıldız

DENEYSEL ÇÖZÜMLER

Radyo Yayımı: Tüm güneş sistemini inceleyebilirsek, dünyadaki tv ve telekomünikasyon dalgaları G2 sınıfı bir yıldız için olağandışı yoğunluktadır. Bu dikkat çekmeliydi.

Doğrudan Gezegen Gözlemi: Teknolojik olarak ileri bir medeniyetin yaydığı endüstriyel hava kirliliği.

Streptoskopik Analiz: İnsanoğlu henüz bu teknolojide olmayabilir peki onlarda mı bu teknolojide değil?

Sonda-Koloniler: Samanyolu’nun tamamını tarayacak teknolojimiz olsa bile bu süre açısından yarım milyar yılda tamamlanabilir. Samanyolu Galaksisinde bunu yapmayı başarabilecek bir uygarlık olmayabilir.

PARADOKSUN TEORİSİ

Şu Anda Mevcut Olan Başka Bir Uygarlık Yok: İnsan uygarlığı galakside tek. Bu fikirle akıllı yaşamın çok nadir ve kısa ömürlü olması gerekmektedir. “Büyük Filtre” başlığına bakınız.

Başka Bir Uygarlık Hiç Bir Zaman Ortaya Çıkmadı: Yaşam şartları çok nadir ve büyük bir tesadüfle ortaya çıkabilir. Bu nedenle çok kısıtlı gezegenlerde ya da yalnızca dünyada bu koşullar denk gelmiş ve canlılık başlamış olabilir.

Nadir Dünya Hipotezi: Dünya, sıradan tipik bir gezegen değildir. Uzay yolculuğu yapabilecek uygarlıklar yoktur eğer varsa da onlar da tıpkı bizim gibi nadir ve özel yaşam formlarıdır. Evrim teorisi, kolay kolay dünyadaki gibi gelişmez. Dünyada bilinçli canlı oluşturan ve bir çok tesadüfi yollardan geçen evrimin bu aşamaya gelmesi ve insanlığın oluşması çok zor bir olaydır. Bir diğer ihtimal dünya dışı yaşamlar vardır ancak bunlar endüstriyel olmayabilirler. O gezegenlerde fosil vb. gibi enerji kaynakları olmayabilir.

Nadir Dünya Karşı Hipotezi: Evrende insan yaşamı için bir koşul gerekliyse bu koşul zaten mevcuttur. Çünkü insan yaşamı mevcuttur. Dünyada belirli koşulların tekrarlanma ihtimali düşük olabilir ancak karmaşık yaşam türlerinin gelişmesi için gerekli olan koşulların neler olduğunu bilmiyoruz ki?

Zeki Yaşam Kendisini Yok Eder: Belirli bir teknolojik düzeye ulaşabilmiş uygarlıklar kendini yok etmiş veya savaşlar nedeniyle gerilemiş olabilirler. Nükleer savaş, biyolojik savaş, nanoteknolojik yıkım vb. gibi sebeplerle.

Zeki Yaşam Başkalarını Yok Eder: Paranoya ya da yayılmacı amaçlarla gezegende belirli bir teknolojiye gelen gezegen diğer gelişmiş bir gezegendeki uygarlık tarafından yok ediliyor olabilir. Bu teori doğruysa ulaşılabilir uygarlıkların azlığı iki sebepten ötürü oluyor: Çoğu uygarlık yok edildi ya da yok edilmemek için sessiz kalıyor.

İnsanlık Yalnız Yaratıldı: İnsanoğlu, tanrının yarattığı tek zeki varlıktır.

Varlar Ancak Kanıt Yok: Ölçek ya da teknoloji sorunları, uzaylılarda doğaları gereği bizim anlayamayacağımız şekilde iletişim kuruyor olabilirler.

Ölçek Sorunları: Bu sebeple iletişim imkansız hale geliyor olabilir. (Eşzamanlılığın Göreliliği)

Zeki Uygarlıklar Yer ve Zaman Açısından Birbirine Çok Uzaklar: Evrende ve galaksimizde dönem dönem çeşitli zeki yaşam formları şu anki dünyamızda olduğu gibi yaşıyor olabilir.  Bu yaşamlar ara ara olduğu için denk gelmiyor olabiliriz. Işık hızını aşamamış uygarlık bin ışık yılı uzaktan buraya gelebiliyorsa bu uygarlığın bin ışık yılı öncede var olması gerekir. Bu konuyla ilgili bir görüşe göre: Şu anda mesaj gönderen ve bizim gibi uzayı araştıran uygarlıklar mevcut. Ancak sinyalleri henüz dünyaya ulaşmadı. Bu görüşe gelen eleştirilerin başında ise: Bu durumun gerçek olabilmesi için boş galaksinin dolmaya başladığı çok özel bir zaman dilimindeyiz demektir. Samanyolu galaksisinin yaşı göz önüne alındığında , bu özel zaman diliminde yaşıyor olmamız oldukça düşük bir ihtimaldir.

Galaksilere Fiziksel Yayılım Çok Pahalı: Malzeme ve enerji maliyeti hiç bir uygarlığın karşılayamayacağı kadar pahalı olabilir.

İnsanlık, Dünya Dışı Yaşamı Yeterince Uzun Zamandır Aramıyor: Ya da bir başka deyişle insanlık, başka uygarlıklar tarafından bulunacak kadar uzun yaşamadı diyebiliriz. İnsanlığın ömrü 300 bin yıl ise ve yalnızca 100 yıldır teknolojimizin olduğunu göz önünde bulundurursak uzaylılar gelmiş gitmiş olabilirler. Ya da sonsuz evrende hiç farkedilmemiş olma olasılığımız “0”dan büyük.

Teknik Sebeplerle İletişim Kurulamıyor: Uzaylılar aslında sinyal gönderiyorlar ancak bu sinyaller bizim algılayabileceğimiz düzeyde değil. Bir başka deyişle bizim teknolojimiz bu sinyalleri algılayıp çözecek kadar gelişmedi.

Uzaylılar Teknolojik Tekilliğe Ulaştı: Çok ileri düzeye ulaşmış bir uygarlık bizimle ya da başka uygarlıklarla iletişime geçmeye gerek duymuyor olabilir. Teknolojik tekilliği aşan uygarlık fiziksel dünyayı da aşmış olur. Artık kendi aralarında bile zihin aktarımı ile konuşurlar.

Hayvanat Bahçesi Teorisi: Dünya başka bir uygarlık tarafından çoktan izole edilmiş ve kontrol alında tutulan adeta bir hayvanat bahçesi durumunda.

Sahte Gerçeklik: Uzaylılar, başka hayat formlarının olmadığı bir evren görüntüsünü bizim için simüle etmiş olabilirler. Eğer bu durum böyleyse başka uygarlıklar varsa bile onlar en fazla bizim seviyemizde olabilirler. Çok ileri düzey bir uygarlığı simüle etmek teknik olarak çok zordur.

Çok Farklılar: Uzaylılar bizden çok farklı bir formda olabilirler. Psikolojileri de çok farklı olabilir. Bu nedenle iletişim kurmuyor olabilirler.

Teknolojik Değiller: Uzaylılar ya da galakside başka zeki yaşam formları var ancak teknolojileri bizden daha geri olabilir.

Buradalar Ama Fark Etmiyoruz: Dünyadalar ancak tespit edilemiyor olabilirler. Dünyaya gelebilecek denli teknoloji sahibi olan bir uygarlığın yaşam formları isterlerse bizim tarafımızdan fark edilmeyebilirler.

KONUYLA İLGİLİ YOUTUBE YAYINIMIZ

 • 4
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
Paylaş