Son Yazılar

2 yıl önce

Antik Yunan’da Sofistler

Bugüne kadar gelen süreçte halkın sayıca önemli bir kesimi filozofları anlamakta zorluk çekiyordu. Arkhe’ler, Apeiron’lar,…