deneyimcilik konu anlatımı

3 sene önce

Bilginin Kaynağı (Rasyonalizm-Ampirizm-Sentezci Yaklaşım-Entüisyonizm)

RASYONALİZM (AKILCILIK) (USÇULUK) (a priori ve Tümdengelimsel) Akılcılık bilginin tek sınama ölçütü tek kaynağı akıldır der. Bir başka ifadeyle aklın...